Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:962
Lượt truy cập:2563229
Quảng cáo       Chi bộ
Nghị quyết Chi bộ tháng 3/2012  CẬP NHẬP: 08:47:46   (09/03/2012)

ĐẢNG ỦY BỘ TÀI CHÍNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

 

Số: ….../NQ-CB

Hà Nội, ngày  6 tháng 03  năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 3/2012 của

Chi Bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

 

Ngày 6/3/2012, Chi Bộ Trường BDCB Tài chính đã họp phiên thường kỳ để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết công tác Đảng tháng 02/2012 và thống nhất chủ trương, kế hoạch lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tháng 03/2012. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến, Chi bộ đã quyết nghị như sau:

                1. Về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết tháng 02/2012.

                Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đã được nêu trong Nghị quyết tháng 02/2012.

                1.1.  Về chính trị tư tưởng: Chi bộ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ viên chức, với nhiều biện pháp cụ thể. Kết quả: về cơ bản, tư tưởng cán bộ ổn định, vững vàng, nội bộ đoàn kết hơn.

1.2.  Về công tác cán bộ: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phòng giai đoạn 2011-2015 theo Chỉ thị số 04-CT/BCSĐ ngày 30/01/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

1.3. Về công tác chuyên môn:

Chi bộ đã lãnh đạo các Phòng, Khoa thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo đề ra đảm bảo đúng theo các quy định, quy trình.

1.4.  Về công tác phát triển Đảng:

Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú vào Đảng.

1.5.  Công tác phong trào:

Các tổ chức đoàn thể đã tích cực hoạt động đầu Xuân Nhâm Thình như dâng hương Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền thờ Chu Văn An.

                2. Về nhiệm vụ công tác tháng 03/2012.

Căn cứ các kết quả đã đạt được, Chi bộ tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2012 với một số nội dung chính sau:

                2.1 Về chính trị tư tưởng:

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua nhiều hình thức khác nhau; kết hợp quản lý hành chính và tăng cường kỷ cương với nâng cao hiệu suất công tác, đồng thời tăng tính tự giác của cán bộ và tinh thần gương mẫu của đảng viên.

2.2. Về công tác cán bộ:

Hoàn thành Đề án tuyển xét tuyển CBVC năm 2012.

Đưa Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý đi vào hoạt động đồng thời làm thủ tục luân chuyển đồng chí Nguyễn Thu Hà – Quyền Trưởng phòng HTQT sang phụ trách Khoa BD lãnh đạo quản lý, điều chuyển một số cán bộ khác để Khoa đi vào hoạt động.

Hoàn tất các thủ tục để đưa Trung tâm Phát triển đào tạo đi vào hoạt động vào tháng 4/2012.

Triển khai các thủ tục miễn nhiệm Phó Trưởng Khoa đương nhiệm và bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa đối với Đ/c Tuyên - Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành.

Thông báo cho đ/c Phạm Thị Phương Lan thực hiện kiểm điểm theo Thông báo số 06 của BCS Đảng Bộ Tài chính.

2.3.  Về công tác chuyên môn:

Hoàn thiện Quy chế Giảng viên của Trường.

Các Phòng/Khoa bám sát Kế hoạch 2012 để thực hiện đúng tiến độ. Các Khoa tập trung vào quản lý, phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả theo mô tả công việc.

Tăng cường xây dựng các chương trình, tài liệu ĐTBD.

2.5.  Về công tác phát triển Đảng:

Tiếp tục quy trình thẩm tra lý lịch đối với các quần chúng Nguyễn Thu Hà và Phạm Thị Huyền.

Tiếp tục xem xét các quần chúng tích cực để bồi dưỡng và làm các thủ tục kết nạp vào Đảng. Chi bộ biểu quyết đồng ý làm thủ tục hồ sơ xác minh lý lịch cho 02 quần chúng tích cực: Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Ngọc Lăng.

Phân công sinh hoạt theo 3 tổ đảng như sau:

- Tổ 1: Phòng HCQT và đ/c Khải do đ/c Hoa – Tổ trưởng

- Tổ 2: Phòng TCKT, TCCB, QLĐT&KH do đ/c Trung – Tổ trưởng

- Tổ 3: HTQT, các Khoa và đ/c Minh do đ/c Tuyên – Tổ trưởng.

2.6.  Về công tác phong trào:

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Nghị quyết đã được toàn thể Chi bộ nhất trí thông qua (biểu quyết 100%)./.

 

 

Nơi nhận:

- Cấp ủy;

- Các tổ Đảng;

- Lưu: Chi bộ.

 

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Đỗ Đức Minh