Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:1102
Lượt truy cập:2497480
Quảng cáo       Chương trình ĐTBD chuyên ngành
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU   CẬP NHẬP: 18:19:40   (17/03/2012)

1.      Mục tiêu:

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức và cập nhật những thông tin mới nhất về đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Cấp chứng chỉ đấu thầu là điều kiện để tham gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

2.      Đối tượng:

Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu,...) trong công tác mua sắm hàng hoá, thuê tư vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình.

Cán bộ nghiệp vụ có liên quan đến công tác đấu thầu của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức khoa học; lực lượng vũ trang; và tất cả các đơn vị, cơ quan có sử dụng vốn nhà nước .

3.      Thời gian: 03 ngày

4.      Chương trình: gồm 2 chuyên đề

 

Số CĐ

Tên Chuyên đề

CĐ 1

Các văn bản về Đấu thầu

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/22/2005

- Luật Đấu thầu sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009

- Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 về hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 về việc hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

CĐ 2

Mua sắm tài sản công và các vấn đề về đầu thầu xây dựng cơ bản