Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:491
Lượt truy cập:1111671
Quảng cáo       Tin tức sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 295-KH/ĐUTC ngày 17/11/2014 về Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính và Văn bản hướng dẫn số 296-HD/ĐUTC ngày 17/11/2014 về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng các cấp thuộc Bộ Tài chính, Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ Trường lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 14/5/2015, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng tài liệu Bồi dưỡng chức danh công chức tài chính kế toán phường, thị trấn.
Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiết thực hướng tới Đại hội Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, ngày 11/5 vừa qua Chi đoàn Trường BDCB tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Sáng ngày 21/4 vừa qua, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng Kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp cho công chức các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Sáng ngày 14/4, tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã diễn ra hội thảo về xây dựng tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng thẩm định dự án nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp và phản biện của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về bộ tài liệu Kỹ năng thẩm định dự án do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đặt hàng Trường BDCB tài chính xây dựng.
Theo (mof.gov.vn): Thực hiện Kết luận số 11-KL/BCSĐ ngày 5/2/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc giao các trương xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình cơ chế chính sách mới có liên quan đến các đơn vị sự nghiệp và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.