Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:324
Lượt truy cập:1521883
Quảng cáo       Tin tức sự kiện

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2016 và kế hoạch phát triển Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính, sáng ngày 25/4, Trường BDCB tài chính đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng khóa Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.
Sáng ngày 19/4, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng viên mới.
Sáng ngày 12/4, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính cho hơn 80 công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tại Hà Nội.
Sáng ngày 5/4 tại Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, Cục dành cho các đối tượng đang giữ chức vụ và được quy hoạch chức vụ cấp Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính.
Nhộn nhịp mùa khai giảng tháng 3  CẬP NHẬP: 09:24:36    (21/04/2016)
Trong tháng 3/2016, các đơn vị thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tiếp tục tích cực tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng trong khắp cả nước với nhiều quy mô, loại hình khác nhau.
85 năm dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh  CẬP NHẬP: 09:24:36    (21/04/2016)
Ngày 22/3 tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 85 năm Thanh niên đứng dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh (26/3/1931 – 26/3/2016).